ŹRÓDŁA TEORII PROGRAMU

Liczne z tych teorii pochodzą spoza samej dziedziny programu. Jednym z problemów, który zaprząta uwagę programistów, jest niepewność, jakich aspektów programu powinna dotyczyć teoria. Zakładamy, że w grę wchodzi wzorzec programu i kreo­wanie programu, które nazywamy techniczną stroną prac programowych.Ocena wzorca programu zależy w znacznej mierze od przyjętej podstawy filo­zoficznej, tak jak nasze sądy o naturze wiedzy i rzeczywistości zależą od naszych poglądów filozoficznych. Przekonanie, że programy mogą oddziałać korzystnie lub niekorzystnie na życie uczniów, także wiąże się ze światopoglądem. Widać to szczególnie w przypadku teorii skoncentrowanych na wartościach. Allan Glatthom zauważył, że zwolennikom tych teorii często zależy na tym, by uświadomić nam pewne pedagogiczne kwestie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *