ZNACZNIE WYŻSZE WYMAGANIA W WARSZAWIE

We Lwowie Bogusławski sam jeszcze pisywał utwory dramatyczne. Wyjąwszy, jedną komedię są to właśnie rzeczy a grand spectacle: Iskahar, Amazonki, Sydney i Zumma, wszystkie z muzyką Elsnera, wystawiane najpierw w wielkim amfitea­trze pod gołym niebem — tu z udziałem tłumu statystów, prawdziwych armat i koni — zimą w zwykłym teatrze, który Bogusławski wyremon­tował i powiększył. W Warszawie, gdzie wymagania były znacznie wyższe, naczelne miejsce zajęły opery sławnych kompozytorów zachodnich. Elsner natychmiast utworzył tu świetny chór, który był także szkołą śpiewu. Z tej szkoły wyszły właśnie znakomite solistki występujące, ku powszechnemu podziwie- niu, w operach Mozarta (Zaczarowany flet, 1802), Wintera, Cherubiniego. Wszystkie te dzieła grano w przekładzie Bogusławskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *