ZMIANY W ZASOBIE WIEDZY

Ponieważ zmiany w zasobie wiedzy następują tak raptownie, wciąż trzeba do­konywać wyboru wiedzy najwartościowszej i wciąż decydować, jaka wiedza jest najwartościowsza. Metody postępowania w tej sprawie są różne. Schwab na przy­kład przyjął podejście eklektyczne. Zgadza się na różne modele programu, bo każdy podlega ograniczeniom. Uważa, że program powinien współgrać ze zmianami, po­zwalać uczonym i praktykom razem pracować i weryfikować pomysły osadzone w kontekście zmiennych problemów i spraw zajmujących społeczeństwo.Termin „sposób organizacji wiedzy” odnosi się do zakresu, dyscypliny, pola ba­dań i treści programu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *