ZMIANY A PROGRAM

Pedagodzy w ogóle, więc także nauczyciele i programiści, od wieków slają wo­bec wyboru, czy bezkrytycznie przyjąć, co niesie czas, i tak kreować programy, że­by wiernie oddawały układ społecznych i politycznych sił, czy też przyjąwszy do wiadomości, jak mają się sprawy, kreować program odpowiadający zachodzącym zmianom. Program można kreować albo na wzór i podobieństwo społeczeństwa, al­bo – wyszedłszy od tego, jakie jest społeczeństwo – wpływać pośrednio na jego kształt. Nauczyciele więc mogą albo być „kółkiem w biurokratycznej maszynerii szkoły”, czyli realizować bezpieczny społecznie i sterylny program, albo wspoma­gać myślenie uczniów, dostarczać im specjalistycznej wiedzy, podnosić dyskusyjne kwestie i oprzeć uczenie się na rozwiązywaniu problemów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *