ZADANIA I WYMAGANIA

Przy tej okazji zajął się zadania­mi rozwojowymi, które określił jako „zadania, które muszą być spełnione” (w wyniku czego następuje uczenie się), żeby człowiek w społeczeństwie rozwijał się zdrowo i z powodzeniem. Zadania te wskazują czego człowiek musi się nau­czyć, żeby można było go uznać, lub żeby sam się uznał za – w rozsądnej mierze – szczęśliwego i odnoszącego sukcesy. Zadanie rozwojowe pojawia się w danym okresie życia jednostki. Spełnione jak należy, daje zadowolenie i prowadzi do po­myślnego spełnienia zadań następnych. Jeśli kończy się porażką to w efekcie czło­wiek jest nieszczęśliwy, spotyka się ze społeczną dezaprobatą i trudniej mu podołać kolejnym zadaniom.« W kształceniu szkolnym w grę wchodzą zadania rozwojowe drugiej fazy pierw­szego okresu życia oraz okresu drugiego i trzeciego. Są to:Wczesne dzieciństwo:kształtowanie pojęć i nauczenie się języka, by móc opisywać rzeczywi­stość społeczną i fizycznąuzskanie gotowości do czytania;uczenie się rozróżniania między złem i dobrem; zapoczątkowanie rozwoju sumienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *