WYSOKI POZIOM AKTORSTWA

Osobnej wzmianki wart jest syn Bogusławskie­go, Stanisław, aktor i autor bardzo popularnych sztuk. O ile można się zorientować, wysoki poziom aktorstwa cechował ten zespół przez cały czas. Inaczej ma się sprawa repertuaru, którego ubóstwo uderza w porównaniu z poprzednim okresem. Tak żywe przedtem związki z rozwojem twórczości dramatycznej na Zachodzie uległy zerwaniu w 1831.Tragedia romantyczna, tryumfująca we Francji lat trzydziestych, w ogóle nie dotarła do Warsza­wy (choć grana była przez teatry polskie w Galicji, a nawet na Litwie i na Ukrainie). W trzydziesto­leciu 1832-62 Teatry Warszawskie wystawiły ok. 500 sztuk francuskich, ale pierwszą tragedią Wikto­ra Hugo, jaką Warszawa ujrzała, byli Burgrafowie, odegrani w 1860, w piętnaście lat po premierze paryskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *