WYNIOSŁOŚĆ POETÓW

Dokładniejsze zbadanie zagadnienia wykazało, że mało stawiały zadań, których by ówczesny teatermajster we współpracy z malarzem i reżyserem nie umiał wykonać. U Słowackiego chodzi nawet często o procedery stosowane wówczas nagminnie, czy to w wypadku zmian otwartych, czy też postaci szybującej w prze­stworzach. (Zob. rozdział pt. Teatr muzyczny.) Rzeczywiste przyczyny oddzielenia dramatów romantycznych od sceny miały inną naturę. Tkwiły w sytuacji politycznej, w nawykach teatru, w men­talności widzów, dla których bezkompromisowy charakter tych utworów okazywał się za trudny. I jeszcze — to byłaby czwarta przyczyna — w wy­niosłości poetów, którzy stan teatru polskiego po 1831 traktowali jako czynnik wykluczający jakąkolwiek współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *