WYJAŚNIENIE I KIEROWANIE DZIAŁANIEM

Wyjaśnianie. W grę wchodzą tu pytania „dlaczego”. Wskazuje się nie tylko za­leżności między zjawiskami, ale wprost lub implicite mówi się o przyczynach owych zależności. Najlepsze sątakie wyjaśnienia, które przeciwstawiają wiedzę te­mu, w co ludzie mogliby błędnie uwierzyć. Na przykład wyjaśnianie trudności w uczeniu się wpływem złych mocy byłoby mniej wiarygodne od wyjaśnienia się­gającego do uczniowskich zainteresowań i motywacji.Kierowanie działaniem. Teoria pomaga badaczom wybrać dane do analizy, znaleźć ich sens i wskazać drogę dalszych badań. Dla wielu uczonych najgłębsze i najpierwsze zadanie teorii naukowej sprowadza się do nadawania kierunku bada­niom. „Ważne jest, że prawa scalone w teorię mnożą się; teoria staje się swatką po­łożną ojcem chrzestnym – wszystkim tym naraz”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *