WSPÓŁPRACA SZKOŁY

W żadnym jednak razie nie wystarczy indywidualne doskonalenie pojedynczych nauczycieli. W trakcie doskonalenia pracowników współpracująze sobą nauczycie­le, pomocniczy pracownicy pedagogiczni (bibliotekarze, psychologowie itp.) i admninistracja szkoły; w ten sposób rodzi się kolektywne poczucie odpowiedzialno­ści za doskonalenie.Współpraca szkoły ze światem interesu. Wiele szkół i okręgów szkolnych stara się poprawić jakość kształcenia, korzystając ze współpracy z innymi instytu­cjami, zwłaszcza gospodarczymi. Sprawdzoną formą jest „partnerstwo” albo „pa­tronat” instytucji, które wspomagają szkołę pieniędzmi, sprzętem, dostarczają pre­legentów, a nawet wypożyczają specjalistów, na przykład informatyków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *