WSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO

Współczesne społeczeństwo zmienia się tak szybko, że trudno w nim się zna­leźć, przystosować do teraźniejszości i przygotować do przyszłości. Jesteśmy zmu­szeni zwrócić się do szkoły o pomoc w zrozumieniu zmian i życiu wśród nich, tymczasem szkoły jako instytucje z reguły konserwatywne zazwyczaj pozostają w tyle.Rozmaite segmenty społeczeństwa zmieniają się w różnym tempie, w wyniku czego powstaje zjawisko opóźnienia kulturowego. Zwykle jest tak, że najpierw zmieniają się naukowe, handlowe i przemysłowe składniki kultury, potem z opóźnieniem zachodzą zmiany instytucjonalne. Ludzie zdają się łatwiej przysta­wać na zmiany materialne niż instytucjonalne i stawiać opór fundamentalnym zmia­nom w sferze idei. Opóźnienie kulturowe zależy od zakresu zmian społecznych. Jeśli jest on mały, to i opóźnienie nie jest wielkie. W krajach zachodnich, gdzie zakres i tempo cią­głych zmian są duże, a każda pociąga za sobą łańcuch skutków, opóźnienie kulturo­we bywa pokaźne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *