WŁAŚCIWE DLA UCZONYCH

Zdaniem Dorothy Huenecke właściwy tym uczonym sposób uprawiania teorii skupia się na substancji programu. Chodzi im bowiem o wskazanie, jaka treść po­winna znaleźć się w programie. Analizują stosowane programy pod kątem materia­łu i doświadczeń, z jakich się składają, a następnie proponują, czym jedno i drugie zastąpić. Podają w wątpliwość sens tego, czego uczą nauczyciele, powody, dla których uczą w danym porządku, i wpływ, jaki ma to na uczniów.Być może dlatego, że z reguły są to psychologowie o orientacji poznawczej, wo­lą teorie stawiające w centralnym punkcie treść nauczania. Najlepiej znaną z takich teorii jest chyba teoria mówiąca o strukturze dziedzin nauki . Zwolenni­cy tej szkoły uważają, że wiedzę można ustrukturyzować według kluczowych dla danej dziedziny pojęć i że pojęcia te mogą być tak zorganizowane, żeby odsłoniły przed uczniami najważniejsze zależności. Dzięki takiej organizacji programu uczniowie łatwo pojmą pojęciową podstawę wiedzy, co z kolei poprowadzi ich do opanowania elementów bardziej szczegółowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *