WE WSZYSTKICH MODELACH

Taka zgod­ność w zasadniczych sprawach to najlepsze, czego możemy oczekiwać, by oprzeć się na wymaganiach dyktowanych rozwojem uczniów. We wszystkich tych mode­lach dziecko postrzegane jest całościowo. W przeciwieństwie do modeli poznawczych podkreśla się w nich kategorie osiągnięć, czyli zadań lub wymagań, przyjmu- 1 je pojęcie gotowości, i skupia uwagę na jednostce, nawet gdy mówi się o warunkach społecznych, w których znajduje się człowiek. Model Havighursta jest modelem ] rozwojowym, uporządkowanym hierarchicznie według wymagań nazwanych zada­niami, bez wyróżnienia żadnego z nich w programie. Inne są zorganizowane wokół równie istotnych wymagań dzieci i młodzieży, na których podstawie zarysowany jest trzon programowy i program w zakresie tematyki społecznej. Nie znaczy to wcale, że modelami tymi nie dałoby się posłużyć w przypadku każdego programu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *