WCZESNE TEORIE PROGRAMU

Początek prac nad teorią programu wyznacza data wydania książki Franklina Bobbitta The curriculum (Program szkolny), napisanej w duchu teorii charaktery­stycznych dla nauk ścisłych. Autor zachęcał pedagogów, by po wzory kierowania procesiimi pedgogicznymi sięgnęli do nowoczesnej techniki. Był przekonany, że za­sady kierowania i stosowania teorii pomogą precyzyjniej i skuteczniej planować i realizować przedsięwzięcia pedagogiczne.Często w teoriach naukowych dopatrywano się zalety obiektywności; uważano, że trafnie opisywały i objaśniały rzeczywistość. Teoria danego zjawiska i działania miała pomagać pedagogom w przewidywaniach, co się stanie z chwilą podjęcia w praktyce określonych działań.Nowe odkrycia na polu testowania i statystyki dostarczyły narzędzi pomocnych w zbieraniu rzetelniejszych danych i ich opracowywaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *