WAŻNA DATA DLA TEATRU WARSZAWSKIEGO

Na czele Dyrekcji stał prezes mianowany i uposażony przez rząd. {Jako pierwszy objął to też do tej nazwy, gdy tylko mógł; od 1807 była znów stosowana, także w aktach urzędowych, aż do upadku powstania listopado­wego. W 1814 uprawnienia antreprenera razem z ru­chomościami nabył znany tłumacz i krytyk, Ludwik Niemcewicz.) Antreprener podlegał odtąd prezesowi, godząc się na to w za­mian za subwencję. Dyrekcja Rządowa okazała się jednym z naj­trwalszych urządzeń. (Przetrwała do 1915!) W hi­storii teatru warszawskiego ważną datą stał się z tej racji rok 1810, choć trzeba podkreślić, że początkowo wpływ rządu na wydarzenia był nie­wielki. Na mocy dekretu antreprener musiał dbać o fundusz emerytalny i utrzymywać Szkołę Dra­matyczną (otw. w 1811), a niską subwencję wypła­cano mu nieregularnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *