WAGA POSTULATU LITERATÓW

W sytuacji narodu podbitego postulat literatów miał swoją wagę. Głosił powstrzymywanie wpły­wów niemieckich, napływających z zaborcami, a powrót do tradycji francuskiej łączył z wydosko­naleniem własnego języka. Jedno i drugie stano­wiło moralny atut polskich klasyków. W pierwszych latach XIX w. ich wysiłki dopro­wadziły do wystawienia całej serii francuskich tragedii. Comeille’a tłumaczył na nowo sam Osiń­ski starając się zyskać odpowiednik francuskiej kunsztowności w języku polskim. Wydarzeniem szczególnej wagi stał się z tej racji jego przekład Cyda(1801). W czasach Księstwa Warszawskiego weszło na scenę osiem tragedii polskich autorów. Najbar­dziej rygorystyczny Aleksander Chodkiewicz trzy­mał się rzymskich tematów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *