WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

Żeby wachlarz możliwo­ści do wyboru był wartościowy i szeroki, szkoły miałyby nawiązać kontakty z pozaszkolnymi placówkami edukacyjnymi – bibliotekami, muzeami, galeriami, teatrami, uczelniami, laboratoriami i instytucjami gospodarczymi. W tym miejscu zauważyć można zbieżność koncepcji z ideą „edukacji komunalnej”, według której szkoła jest jedną z wielu instytucji edukacyjnych w społeczności lokalnej, współ­pracującą z innymi po to, żeby uczniowie mogli przejść zróżnicowane i osadzone w realiach życia doświadczenia dydaktyczneNajważniejsza książka Theodore’a Sizera Horaces compromise (Kompromis Horacego) opiera się na danych, które zgromadził, odwiedzając 80 szkół średnich. Bohater książki, nauczyciel Horacy, musi wybrać między „przerobieniem” mnóst­wa umiejętności nisko zorganizowanych pokawałkowanej treści, jak wymaga pro­gram, a głęboko sięgającym nauczaniem ważnych pojęć i rozumienia treści.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *