W WYNIKU BADAŃ

W wyniku badań formułują sądy, które początkowo miały postać hipotez, a potem były sprawdzane i weryfikowane. Przyjmując podejście dedukcyjne, wnioski wyprowadzamy na podstawie zało­żeń, których prawdziwość została przyjęta z góry albo założona. Teoria rozwija się dzięki logicznym kontsruktom myślowym, podążającym od ogółu do szczegółu.Tworzeniem teorii lubią zajmować się ludzie, którzy chętnie bawią się ideami i poruszają w świecie abstrakcji. Czynność tworzenia teorii wymaga zajmowania się symbolami, faktami, słowami, które da się połączyć w szersze kategorie i uogól­nić. Wymaga też umiejętności dostrzegania i opisywania zależności między symbo­lami lub faktami i ujmowania myśli w słowa. Kłopoty zaczynają się, kiedy przyj­dzie zastosować teorię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *