W WIELU KIERUNKACH

Nie chodzi o to, żeby czło­wiek wiedział o wszystkim, gdyż ten, kto zmierza w wielu kierunkach, trwoni siły nie uniknie powierzchowności. Phenix domaga się, by kształcić specjalistę, znaw­cę dziedziny, dziwacznie i niepraktycznie jest bowiem znać się po trosze na wszyst­kim. Phenix zapewne sprzeciwiłby się dziś pomysłom trzonu programowego czy programu obowiązkowego jako zbyt ogólnym i powierzchownym. Dla niego celem edukacji jest głębokość wiedzy i doskonałość umiejętności, nie zaś czerpanie po trochu z każdej dziedziny.Weinstein i Fantini podjęli wysiłek scalenia poznawczego i humanistycznego poglądu na wiedzę i uczenie się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *