W TEORIACH PEDAGOGICZNYCH

W teoriach pedagogicznych, zwłaszcza w teoriach programu, wyraźne są wpły­wy orientacji filozoficznej i humanistycznej. Egzystencjalizm w pedagogice uczy, że aby stać się w pełni człowiekiem lub przynajmniej człowiekiem w wyższym stopniu, trzeba czynnie angażować się w sprawy świata, bez tego bowiem pozosta­je się wyizolowanym samotnikiem. Taka „teoria zaangażowania” opiera się na filo­zofii, nie zaś na naukowej weryfikacji. O tego rodzaju teoriach Herbert Kliebard powiedział, że zajmująsię systematycz­ną analizą zbioru powiązanych pojęć albo problemów. Na tym poziomie teoria to w istocie rezultat starań o sprecyzowanie natury pojęć i problemów, co rzadko tylko wymaga oparcia w empirii. Rola badań empirycznych jest więc znikoma, a weryfika­cja teorii opiera się na badaniu jej struktury logicznej i zawartych w niej wartości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *