W ŚCISŁYM ZWIĄZKU Z WYDARZENIAMI

Życie teatralne pozostawało w ścisłym związku z tymi wydarzeniami wykazując jednak pewną szczególną cechę. W przeciwieństwie do wielu instytucji, powstałych w wolnym państwie, teatr polski nie zamarł ani na chwilę. Rzeczpospolita upadła. Przetrwała jednak szlach­ta i zachowała swój stan posiadania, a ponieważ teatr bawił ją już od dawna, gotowa go była ocalić. Dziękł tej okoliczności teatr miał szansę przetrwa­nia, od początku większą, niż można by sądzić. Nie było jednak rzeczą jasną, czym stanie się po 1795. Wyodrębniony z innych zabaw, pojawił się w Polsce wraz z Oświeceniem, jako instytucja o ściśle sprecyzowanej ideologii. Miał dopomóc w wewnętrznej przemianie społeczeństwa. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *