W PORZĄDKU SPOŁECZNYM

Podobnie George Counts i Harold Rugg widzieli w porządku społecznym narzędzie dyskrymi­nacji i ciemiężenia mas pracujących. Uważani w owych czasach za zbyt radykal­nych doczekali się teczek w FBI. Tak jak ich poprzednicy, współcześni przedstawicie­le teorii krytycznej kładą nacisk na pokonanie wyzysku, wyzwolenie i emancypację. We współczesnej teorii krytycznej wyzwolenie, czyli emancypacja, oznacza uwolnienie się od przyjętej ideologii – konwencji społecznych, przekonań i sposo­bów postępowania. Dzięki teorii krytycznej człowiek zastanawia się nad tym, co widzi na społecznej scenie, i dochodzi do wniosku, że konieczne są zmiany. Ludzie powinni zorganizować się i w ten sposób zyskać siłę potrzebną do stworzenia no­wego świata i nowego społeczeństwa. Program szkolny ma dać uczniom władzę kwestionowania wartości, na których wspiera się społeczna i polityczna rzeczywi­stość. Mają oni analizować rzeczywistość i to, jak wypełniające ją przekonania i idee wpływają na ich życie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *