W OSTATNIM ROKU

W ostatnim roku nauki wszyscy uczniowie musieliby wykonać samodzielne duże prace – projekty – ukie­runkowane na kwestie społeczne, ale łączące wiele tradycyjnych przedmiotów z trzonu programowego; zakłada się bowiem, że projekt byłby interdyscyplinarny, zbierałby lub wykorzystywał efekty nauki z lat poprzednich.Przez pierwsze dwa lata uczniowie posuwaliby się takim samym torem. Ostat­nie dwa lata to „etap przejściowy”, w którym połowę programu zajmowałby trzon, a w nim wiele nietradycyjnych kursów, a drugą połowę – wiązki przedmiotów do wyboru. W wiązkach tych znalazłyby się zaawansowane kursy przedmiotów trady­cyjnych – dla tych, którzy zamierzają studiować, kursy uzawodawiające – dla chcą­cych podjąć pracę oraz kombinacja obu tych możliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *