W MIEJSCOWYM HOTELU

Niejednokrotnie urządzał taki teatr właś­ciciel miejscowego hotelu. Kiedy indziej budował go antreprener, czasem z pomocą władz; były to wówczas lekkie budowle z drewna lub tzw. pru­skiego muru albo też gmachy adaptowane do celów teatralnych: ujeżdżalnie, opustoszałe koś­cioły.W Warszawie główną siedzibą polskiego zespołu pozostawał teatr na PI. Krasińskich. Z biegiem czasu zmieniał się wystrój jego wnętrz, a na parte­rze przybywało ław. Zasada oddzielania dam — przebywających wyłącznie w lożach — od męskiego i w większości „stojącego” parteru utrzymała się jednak do końca tego okresu. Do końca był również ten budynek własnością prywatną. (Należał do spadkobierców Stanisława Augusta.)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *