W KONTEKŚCIE WARTOŚCI

Wiedzę trzeba nabywać w kontekście wartości. Wiedza opiera się na faktach. Fakty są obiektywne, neutralne, dają się ująć ilościowo. Wiedza, której się uczymy, przechodzi przez pryzmat naszych osobistych przekonań, dzięki czemu przenikająją wartości. Ostatecznie to, czego się nauczymy z danej wiedzy, a czego nie, jest rezulta­tem procesu dokonywania wyborów, procesu przesiewania, który opiera się na warto­ściach. Nasza interpretacja wiedzy, jej konstrukcja i wykorzystanie jest po części   odzwierciedleniem aktu nadawania wartości i struktury wartości, jaką przyjęliśmy.Największe niebezpieczeństwo podczas nauczania wiedzy polega na zlekceważeniu wartości, które kształtująjednostkę i społeczeństwo. Byłoby to nauczanie w próżni i bez wyobraźni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *