UWZGLĘDNIONE OKOLICZNOŚCI

Ostatecznie w pojęciu sprawiedliwości uwzględnione bę­dą okoliczności, w których wystąpiło dane zachowanie’. Wraz z wiekiem sądy dziecka stają się bardziej elastyczne, a ono samo zaczyna zdawać sobie sprawę, że są odstępstwa od reguł, że w pewnych okolicznościach kłamstwo jest dopuszczalne. Mniej odległe w czasie są badania Lawrence’a Kohlberga nad rozwojem stan­dardów moralnych dziecka. Kohlberg doszedł do wniosku, że sposób, w jaki myśli­my o kwestiach moralnych, nie stanowi prostego odbicia społeczeństwa, w którym żyjemy, ale także uwzględnia stadia rozwojowe i wiek. Kohlberg wyróżnił sześć stadiów rozwoju świadomości moralnej na trzech poziomach, odpowiadających Piagetowskim fazom rozwoju poznawczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *