USTALENIE PRIORYTETÓW

Zwracamy się do szkół z nadzieją że pomogą nam uporać się z pewnymi ele­mentami tego, co przynoszą zmiany. Jako społeczeństwo odpowiadamy na zacho­dzące zmiany i społeczny nacisk, poddając rewizji dotychczasowe zadania oświa­ty i priorytety. Wtedy szkoły zmieniają programy i sposoby pracy. Na szkoły wywierają nacisk także siły zewnętrzne, grupy lub instytucje, które mają swoje interesy i w imię swoich racji skłaniają szkoły, by uczyły określonych treści. Trudno tu o zgodę. Trudno też zainteresowanym zgodzić się, jak szkoła ma dys­ponować czasem, jakich podjąć się zadań, czemu przyznać pierwszeństwo. W imię interesu publicznego i szeroko rozumianego dobra narodu trzeba zharmo­nizować jakoś wszystkie te naciski, demagogiczną retorykę, hasła, żądania i oba­wy rozmaitych grup.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *