UCZENIE SIĘ UCZENIA

Wiedza powinna wspomagać uczenie się uczenia. Szkoły powinny pomóc uczniom przyswoić sobie umiejętności, narzędzia i metody podnoszące biegłość i w uczeniu się i posługiwaniu zdobytą wiedzą dla opanowania nowej. Nauczyciele muszą zwalczyć pokusę, by uczyć morza faktów i poprawnych odpowiedzi. Powin­ni raczej zachęcać uczniów do przejęcia odpowiedzialności za uczenie się.Wiedza powinna nadawać się do zastosowania w realnym świecie. Wiedza książkowa, którą nie można posłużyć się w życiu, pozbawiona jest sensu i łatwo za­pominana. Nie pomaga uczniom wydajnie uczestniczyć w życiu społeczeństwa. Szkoły powinny zrezygnować z naucznia teorii, której nie da się zastosować w praktyce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *