TEORIE INŻYNIERYJNE

Beauchamp wyróżnił szereg subteorii pedagogicznych: zarządzania, poradnic­twa, dydaktyczne, oceniania i programu. Wśród tych ostatnich wskazał dwa główne rodzaje: teorię wzorca (modelu) programu i teorię inżynieryjną (kreowania). Teorie wzorca mówią o podstawach struktury programu, siłą rzeczy więc programiści mu­szą odwoływać się w tej sprawie do filozofii oraz do teorii socjologicznych i psy­chologicznych. Teorie inżynieryjne wyjaśniają opisują przewidują i wytyczają czynności kreo­wania programu. W grę wchodzą planowanie, zasady i metody postępowania, a po części zasady pomiaru pedagogicznego i statystyka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *