TEORIE FILOZOFICZNE I HUMANISTYCZNE

Zamiast oddzielnie opisywać, jak każde dziecko rozwiązało problem z biologii, teoretyk na podstawie poczynionych obserwacji formułuje ogólne wyjaśnienie, obejmujące większość, je­śli nie wszystkie, rodzajów rozwiązywania problemu. Te wyjaśnienia układają się w teorię rozwiązywania problemów.W humanistyce teorie służą spójnym i logicznym wyjaśnieniom położenia czło­wieka w świecie. Na ich podstawie formułuje się zbiór założeń lub przekonań, które wyjaśniają co być powinno. Założenia takie wyprowadzone indukcyjnie z zawodo­wych doświadczeń i wiedzy uczonego o świecie wyróżniają jego poglądy wśród po­glądów innych uczonych. Teorie filozoficzne wskazują jaką perspektywę widzenia rzeczywistości i swojego w niej miejsca przyjął uczony.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *