TEORIA PROGRAMU

Na każdą dziedzinę naukową składa się wiedza teoretyczna, najbardziej zaa­wansowana i uprawomocniona, którą można uogólniać i stosować w różnych sytu­acjach. Specjalistom teoria pozwala patrzeć pod określonym kątem na świat i na to, jak toczą się sprawy. Wiedza teoretyczna ukazu je pojęciową konstrukcję dyscypli­ny, a tym samym umożliwia badaczom i praktykom analizę i syntezę danych, orga­nizowanie pojęć i zasad, odnajdywanie nowych zależności i idei, a nawet pozwala domyślać się przyszłości. Teoria jest także podstawą działania, gdyż nadaje kierunek myśleniu. Z tego po­wodu niektórzy pedagodzy traktują teorię programu jako namiastkę filozofii. Filo­zofia bowiem podejmuje najważniejsze kwestie, z których potem rodzą się teorie. Rozpatrując kwestie filozoficzne, przyczyniamy się do dojrzewania teorii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *