SZKOŁY TEORETYCZNE

Wskazuje w tym miejscu na Paulo Freire’a jako na autora, który wiąże teorie progarmu z ładem społecznym, wciąż czekającym chwili stworzenia; wartość przedsięwzięć pedagogicznych ma zależeć od tego, czy pomagają społeczeństwu zrealizować takie „utopie”.Dla Elizabeth Val lance teoria programu opiera się na praktyce i ma sens prak­tyczny: program jest przedmiotem teoretyzowania w każdej szkoleNiektórzy teoretycy twierdzą że podejmowane są problemy teoretyczne wyni­kające z błędnych lub bezużytecznych koncepcji programu. Dwayne Huebner zale­ca, żeby pedagodzy porzucili logiczno-racjonalny język efektywności, obiektywno­ści, behawiorystycznych zasad uczenia się na rzecz języka ekonomii i polityki i ich wpływu na oświatę. Chciałby, żeby zwracać uwagę, czy i jak gwarantuje się uczniom prawo wyboru treści nauczania: na przykład, jak nauczyciel wprowadza uczniów w różnorodne kultury i tym samym rozwija u nich globalną świadomość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *