SZKOŁA POMAGA

Szkoła pomaga dzieciom przyswoić usystematyzowaną wiedzę, wpaja odpo­wiednie postawy i wartości, pomagając tym samym pokonać lukę międzypokole­niową. Podobnie środki masowego przekazu przekazują wiedzę i na nowo określają wartości i idee. Ale to szkoły mają służyć społeczeństwu, oświecając dzieci i mło­dzież. Programiści, uczestnicząc w ustalaniu treści kształcenia, czynności uczniów sytuacji dydaktycznych, odgrywają ważną rolę w urabianiu uczniów i – pośrednio w ich socjalizowaniu.Kiedy mówi się o dominującym typie osobowości, ma się na myśli fakt, że członkowie danego społeczeństwa nie są tacy sami. Jak pisała Ruth Benedict, „żad­na ze znanych nam kultur nie potrafiła wykorzenić różnic w temperamencie należą­cych do niej osób”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *