SZKOŁA I PEDAGODZY

Szkoła i pedagodzy mogą być czymś na kształt fotografii społeczeństwa albo narzędziem zmiany. Pierwsza możliwość opiera się na tradycyjnej koncepcji oświa­ty, druga – na progresywistycznej i rekonstrukcjonistycznej. Niestety, podczas gdy druga sięga po ideał, to szkolnej rzeczywistości odpowiada pierwsza.Jeśli nie potrafimy odpowiednio i konstruktywnie zająć się zmianami, padniemy ich ofiarą. Jeśli nie zdołamy formować otaczającego nas świata, wtedy będziemy żyć według tego, co nam podyktuje, bezradni wobec sił społecznych i politycznych.„Edukacja, która bezkrytycznie poddaje się wpływom i bezmyślnie naśladuje, stanowi niebezpie­czeństwo dla jednostek i dla społeczeństwa. Niebezpieczeństwo polega na tym, że wspierające się wza­jemnie siły mogą narzucić nam ideały sprzeczne z ideałem amerykańskim – człowiekiem wolnym, odpo­wiedzialnym, stanowiącym wartość sam przez się. Rezultatem niektórych dążeń charakterystycznych dla naszych czasów, jeśli przyjmie się je bezkrytycznie i będzie realizować w szkołach, może stać się bezsil­ny człowiek we wszechwładnym społeczeństwie”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *