ŚWIADOMOŚĆ MORALNA DZIECKA

Między czwartm a szóstym rokiem życia świadomość moralna dziecka przestaje być powiązana z określonym zachowaniem, a zaczyna obejmo­wać ogólniejsze, abstrakcyjne standardy. W mniejszym stopniu jest określana przez zewnętrzne nagrody i kary, w większym – przez sankcje wewnętrzne.Teoria rozwoju moralnego opracowana przez Piageta oparta jest między innymi na pytaniach dotyczących dylematów moralnych i zdarzeń przedstawionych w opo­wiadaniach, a skierowanych do dzieci szwajcarskich (np. pytanie: dlaczego nie po­winieneś oszukiwać podczas gry?). Piaget zaobserwował, że między piątym a dwu­nastym rokiem życia pojęcie sprawiedliwości przechodzi od surowego i sztywnego pojmowania dobra i zła, przejętego od rodziców, do sądów moralnych uwzględnia­jących ocenę słuszności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *