SPEŁNIANIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH

Koniunktura po 1831 miała różne wa­hania. Nic jednak nie wpływało na zmianę ich po­stawy, a jeśli zachodziła w niej jakakolwiek ewo­lucja, to tylko w stosunku do przyszłości. Im odleglejsza chwila klęski, tym mocniejsza wiara poetów w lepsze jutro, w nieuchronny upadek tyranii, w postęp sztuki.Mickiewicz ujął te wierzenia w doktrynę, w roku 1843, więc w stosunku do twórczości dramatycznej „wielkiej trójcy” właściwie ex post, ale dla men­talności polskich poetów romantycznych wysoce znamienną. Teatr — głosił 4IV 43 z katedry College de France (wykład ten zwie się zwykle Lekcją XVI) — spełnia funkcje społeczne, w których nic go nie może zastąpić, ponieważ tylko na scenie „poezja przechodzi w działanie wobec widzów”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *