ROZWÓJ MORALNY

Każde społeczeństwo opiera się na ludziach, którzy przekazują innym jego kul­turę, są aktywni, których łączą reguły i prawa po części dyktowane tradycją, i którzy odznaczają się wyczuciem moralnym i wrażliwym sumieniem. W sensie praktycz­nym moralność zawiera silny składnik społeczny, gdyż w tym, co uważa się za słu­szne, a co za naganne odbija się natura społeczeństwa – jego obyczaje i prawa. To, jak człowiek rozwija się moralnie, zależy w pewnej mierze, jeśli nie przede wszyst­kim, od sposobu, w jaki kontaktuje się ze społeczeństwem, a dokładniej – ze swoim społecznym otoczeniem. Zależy od tego, jak uczy się ról i obowiązków, i od tego, co w wyniku stykania się z ludźmi dla siebie ważnymi uzna za istotne. Aczkolwiek świadomość moralna i standardy moralne mogą zacząć rozwijać się we wcześniej­szym dzieciństwie, to przyspieszenie tego rozwoju następuje dopiero około czwar­tego roku życia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *