ROLE I RÓŻNICE ZWIĄZANE Z PŁCIĄ

Prawda to czy nie, przekonanie, że każdy może zostać prezydentem, wzmocnione pojęciem równych szans, wywarło piętno na myśleniu wielu Amerykanów. A konsekwencje tego są takie oto, że jeśli ktoś nie został prezy­dentem (lekarzem, prawnikiem, inżynierem lub dyrektorem), to tym samym uchylił się przed moralną powinnością odniesienia sukcesu. Na świecie zazwyczaj wini się biedę, los, złe rządy, w Ameryce zaś – jeśli nie liczyć mniejszości – siebie.Społeczeństwo domaga się nie tylko podporządkowania głównym wartościom obyczajom, ale także każdemu wyznacza określoną rolę i oczekuje postępowania zgodnego z ustalonym wzorcem. Dobrym przykładem tego rodzaju socjalizacji są ro­le wynikające z płci, a więc sposób postępowania uznany za właściwy dla chłopców dziewcząt, mężczyzn i kobiet. Role te wyglądają inaczej w różnych kulturach, ale wobrębie każdej sąw zasadzie dobrze określone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *