REKONCEPTUALIŚCI

Należący do tej szkoły programiści podtrzymują pogląd, że aby ludzie odpowie­dzialni za oświatę mogli wyrobić sobie krytyczny stosunek do istniejących progra­mów i spojrzeć na nie z teoretycznego punktu widzenia, muszą zachować w stosun­ku do praktyki szkolnej dystans intelektualny i naukowy. Rekonceptualizacja teorii w istocie wymierzona jest przeciw związkom z praktyką. Chodzi bowiem nie tyle o doskonalenie praktyki w jakiejś określonej sytuacji, ile o gromadzenie wiedzy danym zjawisku. Dzisiejsi rekonceptualiści zajęci są przede wszystkim krytyką tego, co się dzie­je w dziedzinie programu, a co ich zdaniem jest głęboko skażone praktycznym technicznym podejściem do niego. Sądzą że źródłem prawdziwej wiedzy jest estetyka, humanistyka i postawa egzystencjalna. Pogłębiając bowiem rozumienie zjawiska, doskonali się świadomość.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *