PUBLICZNOŚĆ RZĄDNA NOWOŚCI

Włoska opera działała niemal przez cały czas (z paroletnimi przerwami), w obu odmia­nach: młodszej, buffo, powstałej we Włoszech XVIII wieku, i starszej, serio, już od dawna znanej Warszawie. Ponadto działał w pierwszych latach tego okresu zespół francuski. Polski zespół wiele korzystał z tak licznego są­siedztwa ; była to jakby lekcja poglądowa różnych stylów. Konkurencję znosił jednak z wielkim tru­dem, stając wobec skomplikowanych problemów, z których najważniejszą była kwestia repertuaru. Publiczność żądała przede wszystkim nowości. Należało jej wciąż dostarczać nowych sztuk, co także z przyczyn estetycznych najbardziej zaprzą­tało Oświeconych. Trzeba pamiętać, że w dzie­dzinie teatru poglądy XVIII w. sytuowały właściwy akt twórczy w napisaniu tekstu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *