PRZEWIDYWANIE

Zgodnie z tą funkcją teoria zdaje sprawę ze zdarzeń. Scala zjawiska organizuje informacje w taki sposób, że zakres i wewnętrzne związki są widoczne, choć nie wyjaśnione.Przewidywanie. Druga funkcja teorii wydaje się oczywista. Dzięki niej można przewidzieć wystąpienie jeszcze nie zaobserwowanych zdarzeń na podstawie zasad zawartych w teorii. Być może to jest ta podstawowa funkcja. Ludzie ostrożni, rzecz Jasna, podchodzą do teorii z pewną dozą sceptycyzmu, jako że niezależnie od da­nych, na których się wspiera, nie zawsze pasuje do wszystkich sytuacji. Gdyby pa­sowała, stałaby się prawem. Im bardziej zróżnicowane zjawiska teoria tłumaczy, tym większe zaufanie można pokładać w jej funkcji przewidywania interesujących nas zjawisk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *