PROGRAM DYDAKTYCZNY A NAUCZANIE

Zvi Lamm utrzymuje, że przedmiotem teorii procesu dydaktycznego jest zacho­wanie nauczyciela. Stanowisko to jest sprzeczne z teorią psychologiczną, dla której najważniejsze jest zachowanie ucznia. Psychologiczne teorie uczenia się są zazwy­czaj opisowe, podczas gdy teorie dydaktyczne są z reguły preskryptywne: powiada­ją, jak ma działać nauczyciel i który z możliwych sposobów pracy wybrać. Celem teorii dydaktycznej jest pokazanie, jak proces dydaktyczny może wyglądać i jak można ów proces modyfikować, żeby lepiej odpowiadał wymaganiom uczniów i wymogom określonej sytuacji. Uprawiając teorię dydaktyczną, myśli się o tym, co nauczyciel ma zrobić, żeby nauczyć uczniów materiału programowego. Jeśli jednak przyjmie się pogląd o pierwszeństwie ucznia w procesie dydaktycznym, ważniejsze staje się zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *