POWSTAWANIE TEORII

Uczeni nie potrafią zapomnieć o swoich wartościach i wiedzy, gdy przechodzą do praktycznej funkcji teorii. Wyznawane przez nich wartości wpłyną na ich postę­powanie lub nawet podyktująje. Pierwszym koniecznym krokiem na drodze ku teo­rii są fakty. Tylko jakie fakty? Kto decyduje, jakie fakty są ważne? Pozbawieni orientacji teoretycznej nie umielibyśmy zdecydować, które fakty zbierać i do jakich problemów je odnieść. Wartości, które wyznajemy, wpływają na to, jakie fakty i ja­kie związki wydadzą się nam istotne. Innymi słowy, teoria powstaje „pod okiem” wartości.Proces powstawania teorii wiąże się z myśleniem indukcyjnym i dedukcyjnym i tak niekiedy nazywa się dwa różne podejścia do tworzenia teorii, choć z reguły występują łącznie. Podejście indukcyjne polega na gromadzeniu i sumowaniu danych z rozmaitych badań. Wyznawcy tego podejścia polegają głównie na danych empirycznych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *