POWIĄZANE ZE SOBĄ SYSTEMY

Model ten składa się z najważniejszych, powiązanych ze sobą systemów, obe­cnych w kształceniu szkolnym: program, system dydaktyczny, system naucz ania, sy­stem uczenia się”. Model, ale wciąż nie teoria, pokazuje prawdopodobne kluczowe składniki procesu tworzenia programu i procesu dydaktycznego. Autor definiuje pro­gram jako system społeczny, z którego wynika plan systemu (procesu) dydaktyczne­go, czyli systemu społecznego, w którego obrębie zachodzi nauczanie i uczenie się. Nauczanie to system osobowy: nauczyciel, działając w określony sposób, umożliwia uczenie się. Uczenie się jest też systemem osobowym: uczeń wykonuje czynności po­zostające w związku z zadaniami dydaktycznymi. Wszystkie te systemy schodzą się w jednym punkcie, jak pokazuje rysunek  cele programu nabierają życia w środo­wisku dydaktycznym dzięki staraniom nauczyciela i czynnościom uczniów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *