POKREWIEŃSTWO Z OPERĄ

We wszystkich występował jako alctor i wystawiał je wedle wła­snego scenariusza. Wraz z operami i nawet w większej liczbie wy­stawiane były dramy i melodramy (czyli melodra­maty), najpierw przeważnie niemieckie, potem coraz częściej francuskie. Miały jednak i one bliskie pokrewieństwo z operą, widoczne w iden­tycznych tematach, ujęciach, a wreszcie w udziale muzyki. Powstały też w końcu grupy tematyczne, obejmujące dzieła rozmaitych gatunków. Najważ­niejsze okazały się trzy: rozbójnicza, rycerska i egzotyczna. W tej ostatniej szczególne miejsce zajęła walka Inków, a jak wtedy mówiono Inka- sów, z Hiszpanami. Do r. 1806 Bogusławski wy­stawił co najmniej pięć sztuk na ten temat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *