POECI ROMANTYCZNI I TEATR

Było to całe środowisko przy­puszczalnie powołane do stoczenia w bliskim czasie jakiejś polskiej bitwy o teatr. Nie doszło jednak do niej. Przez kilka lat teatr trwał w stanie ideologicznej nieważkości, aż nadszedł wybuch, a po nim druzgocąca klęska powstania listo- padowego. W latach trzydziestych XIX w. Romantyzm, traktowany dotychczas jako rodzaj zboczenia umysłowego krajów germańskich, doczekał się pełnego uznania we Francji posiadającej w spra­wach sztuki najwyższy autorytet. Powodzenie tragedii, które Wiktor Hugo pisał wtedy w myśl nowych zasad, trwało dosyć krótko. Wiemy jednak, że w innych krajach Romantyzm wykazał większą żywotność, a w samej Francji powstanie nowej tragedii nie było jego przejawem jedynym ani nawet najważniejszym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *