PODZIAŁ DZIEDZIN

George Beauchamp uznał, że wszystkie teorie zostały wyprowadzone z trzech najogólniejszych dziedzin wiedzy: humanistycznej, przyrodniczej i społecznej. Dowodzi on, że z tego podziału biorą się dziedziny wiedzy stosowanej, na przykład architektura, medycyna, technika, pedagogika, prawo. Od trzech poprzednich róż­nią się tym, że treść, a nawet autorytet zawdzięczają teoriom powstałym w obrębie owych trzech głównych kategorii. Pedagogika na przykład sięga do psychologii, so­cjologii i historii, a kiedy zajmuje się dojrzewaniem i rozwojem – do biologii. Wie­le także czerpie z filozofii. Pedagogika stała się dyscypliną nauki dzięki temu, że w określony sposób łączy wiedzę z różnych dyscyplin oraz ustala reguły i procedu­ry korzystania z tej wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *