PODSTAWOWA FUNKCJA OŚWIATY

Oświata sama w sobie jest neutralna. Można użyć jej w celu budowy lub ni­szczenia, dla dobra tej lub innej instytucji, popularyzując ten albo inny ,,-izm”. Od tego, co daje młodym ludzim oświata, zależy jakość społeczeństwa. Podstawową funkcją oświaty jest przekazywanie kultury. Wartości, przekonania i normy charak­teryzujące społeczeństwo utrzymują się i są przekazywane kolejnym generacjom nie tylko dlatego, że uczy się o nich, lecz że przenikają wszelkie działania systemu oświaty. Dla Deweya oświata dzięki temu, że odpowiednio organizuje doświadczenia dzieci, jest narzędziem służącym trwaniu i doskonaleniu społeczeństwa. „To pierw­szy obowiązek pedagogów pamiętać o zasadzie kształtowania za pomocą odpowie­dnio dobranych warunków tego, co dziecko właśnie doświadcza, i o tym, żeby do­świadczenia gwarantowały rozwój”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *