PODNIESIENIE KWALIFIKACJI

W latach osiemdziesiątych badania wskazywały na znaczenie płynących z góry impulsów inicjujących zmiany, chociaż znawcy organizacji tak charakteryzowali stanowisko wyższej administracji szkolnej wobec dyrektorów szkół i nauczycieli: „chcemy wypróbować nową meto­dę, zasto sujcie ją a my wam pomożemy”. Zgodnie z tym stanowiskiem dyrektorzy mieli wypełniać obowiązki menedżera, osoby odpowiedzialnej za nauczanie, decy­denta, który łącząc nacisk na nauczycieli z pomaganiem im, uczyni ze swoich podwładnych biegłych innowatorów, przychylnych reformie.Podniesienie kwalifikacji kadry. Węzłowym zadaniem w procesie doskona­lenia szkoły jest podnoszenie kwalifikacji jej pracowników. Powinno być to przed­sięwzięcie zorganizowane, obejmujące w szkole podstawowej wszystkich nauczy­cieli, a w szkole średniej – ewentualnie nauczycieli danej grupy przedmiotów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *