POD WPŁYWEM TRUDNOŚCI

Być może pod wpływem trudności, w jakich znalazł się Stanisław August, rozwiązano wiosną 1789 r. dotychczasowy zespół polski i zaproszono do powrotu Bogusławskiego, ulubieńca prowincjo­nalnej szlachty. Bogusławski wrócił w każdym razie z Wilna ze swoim zespołem, w początkach 1790 r., i wkrótce przystąpił do energicznej pro­pagandy u boku tronu, a przeciw magnatom, którzy skupiali szlachtę w opozycji. Jesienią oficjalnie zapoczątkował swoją dyrekcję, tzw. drugą war­szawską, wystawiając w dzień gałi dramę niemiec­kiego autora pt. Lanassa, wdowa Malabaru. Przed­stawienie ostro zaatakowało braminów, którzy utrzymują lud we władzy okrutnych przesądów, a przeciwstawiało im europejczyków niosących do Malabaru pochodnię oświaty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *