POD KĄTEM ROZWOJU POZNAWCZEGO

Kohlberg i Piaget patrzą na moralność pod kątem rozwoju poznawczego. Są zdania, że dla sądów moralnych i warunkowanego nimi zachowania istotne jest, mimo pewnych różnic, rozumowanie. Piaget utrzymuje, że sposób, w jaki dzieci myślą o kwestiach moralnych, różni się znacznie w zależności od wieku, Kohlberg zaś odnalazł takie różnice w tych samych grupach wiekowych. Obaj ogromną rolę przypisują sytuacjom społecznym i społeczeństwu. Piaget podkreśla dochodzenie do dojrzałości, a Kohlberg powiada: „Z danych wynika coś innego, niż sądzi Pia­get, oto «naturalne» aspekty rozwoju moralnego układają się w ciąg i stanowią re­akcję na świat społeczny jako całość, zamiast przybierać postać określonych sta­diów, określonych pojęć /…/ lub relacji społecznych określonego rodzaju”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *